Harta Pusaka – Antara Perkara Sebagai Muslim Perlu Tahu

Definisi

 • Harta pusaka juga dikenali sebagai al-tarikah.
 • Dari segi bahasa, bermaksud segala apa yang ditinggalkan oleh si mati.
 • Dari segi istilah, (jumhur) segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati termasuk harta benda, hak-hak kebendaan & hak-hak yang mempunyai unsur kebendaan ke hak-hak persendirian.

Matlamat Mempelajari Ilmu Faraid

 • Mengenalpasti sesuatu harta itu harta pusaka atau tidak.
 • Mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang tak berhak ke atas harta pusaka.
 • Mengenalpasti bahagian atau saham setiap waris yang berhak.
 • Mengetahui tatacara pembahagian & kaedah pengiraan bagi mengenalpasti habuan setiap waris.

Faedah Mempelajari Ilmu Faraid

 • Menjamin kelansungan ilmu faraid dan menyelesaikan fardu kifayah.
 • Dapaat menghindarkan diri dari memakan harta secara batil.
 • Mengelak perselisihan faham dan pertelingkahan di kalangan waris.
 • Melahirkan kesedaran kepada waris supaya menyelesaikan pembahagian harta pusaka dengan kadar segera.
 • Dapat melahirkan sikap prihatin di kalangan waris dalam pengurusan harta pusaka.

Tanggungan / Hak Harta Pusaka

 • Pengurusan jenazah – segala urusan jenazah dari harta pusaka si mati.
 • Pelunasa hutang piutang – sama ada hutang kepada Allah atau manusia.
 • Harta sepencarian – suami dan isteri.
 • Pelaksanaan wasita – hanya satu pertiga (1/3) harta pusaka dan bukan kepada waris  yang berhak dapat pusaka.
 • Pembahagian harta pusaka kepada waris-waris.

Sebab Pusaka Mempusakai

 • Keturunan / kerabat / nasab – hubungan si mati dan waris melalui hubungan kelahiran atau hubungan darah.
 • Perkahwinan – akad perkahwinan yang sah di sisi syarak antara lelaki dan perempuan.
 • Wala’ – pembebasan hamba menyebabkan bekas tuan kepada hamba mewarisi harta pusaka bekas hambanya.
 • Agama Islam / Baitulmal – jika si mati tak berwaris atau harta pusaka tak dihabiskan oleh waris-waris.
 • Kematian waris
 • Kewujudan waris – waris hidup walaupun seketika ketika kematian pewaris sama ada secara hakiki / taqdiri.
 • Mengetahui status dan habuan waris serta tiada halangan pewarisan.

Halangan Penerimaan Pusaka

 • Pembunuhan
 • Perhambaan
 • Perbezaan Agama
 • Halangan lain; anak zina dan anak li’an – hanya sebelah bapanya dan waris-waris sebelah bapa sahaja. Murtad. Perceraian secara talak ba’in (halangan kepada suami isteri sahaja)

Kesan Kelewatan Pembahagian Pusaka

 • Memakan dan menguasai harta pusaka secara tak betul.
 • Hutang tak dijelaskan dan wasiat tak disempurnakan.
 • Bilangan waris semakin bertambah.
 • Kemungkinan berlaku perbalahan.
 • Harta tak diurus dan terbiar.
 • Urus niaga tanah tak dapat dijalankan.

Tanggungjawab Waris terhadap Harta Pusaka Selepas Kematian

 • Menyegerakan pembahagian.
 • Menguruskan pembahagian.
 • Urus : Kenalpasti waris-waris yang berhak.
 • Urus : Kenalpasti kadar dan bahagian waris-waris.
 • Urus : Mengadakan perbincangan / mesyuarat di kalangan waris-waris.

Perkara Yang Perlu Diketahui oleh Semua Waris dan Tindakan Yang Perlu Diambil sebelum Pembahagian

 • Kenalpasti semua harta si mati.
 • Perbelanjaan pengurusan jenazah.
 • Membayar hutang si mati.
 • Melaksanakan wasiat si mati.
 • Melantik pentadbir.
 • Memberi kebenaran menduduki, mengguna, memakan hasil.

 

Sumber: FB

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s