Download

DISCLAIMER

Semua bentuk dokumen (pdf, word, excel, powerpoint, etc) samada berkaitan aktiviti atau borang rasmi yang saya letak di sini adalah untuk tujuan peribadi dan ejen-ejen di bawah naungan saya. Saya tidak bertanggungjawab di atas sebarang masalah berbangkit samada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dokumen-dokumen yang sudah dimuat turun daripada senarai di bawah ini.

*Dalam ruang ini, ada terdapat borang untuk urusan servis Prudential Assurance & Prudential BSN Takaful. Borang ini digunapakai ketika zaman saya menjadi ejen. Untuk borang terkini boleh rujuk laman web rasmi Prudential Assurance & Prudential BSN Takaful 

Presentation

 • Build Your Business (BYB) Presentation 2016 – Muat Turun

E-Book

 • NOTA Bantahan Jualan (Handling Objection) – Muat Turun
 • NOTA Bantahan Rekrut (Handling Objection) – Muat Turun
 • NOTA Bantahan Rekrut Tambahan (Handling Objection – Muat Turun
 • NOTA Teknik Panggilan Telefon & Skrip – Muat Turun
 • NOTA Aplikasi NLP dalam Jualan Insuran / Takaful – Muat Turun
 • NOTA Merangka Satu Pelan Takaful – Muat Turun
 • NOTA Jenis-Jenis Presentation oleh Adib Yazid – Muat Turun
 • NOTA Good Practice (Policy Delivery) – Muat Turun
 • NOTA Cara-Cara Membaca & Memahami Sijil Takaful – Muat Turun
 • NOTA Contoh Ayat SMS – Muat Turun
 • NOTA Persistensi (Preventive & Corrective) – Muat Turun
 • TLSA Takaful Large Sum Assured oleh Firdaus Ahmad – Muat Turun

Nota

 • Skrip Panggilan Telefon – Ummahlink & Platinum – KLIK
 • Skrip Panggilan Telefon – Pelan Hibah Takaful – KLIK

Borang Permohonan 

 • Your Lifestyle Profile (YLP) Prudential BSN Takaful (Blank) – KLIK
 • CONTOH Your Lifestyle Profile (YLP) Prudential BSN Takaful (permohonan individu lelaki / perempuan) – KLIK
 • CONTOH Your Lifestyle Profile (YLP) Prudential BSN Takaful (permohonan individu lelaki / perempuan) Option 2 – KLIK
 • CONTOH Your Lifestyle Profile (YLP) Prudential BSN Takaful (permohonan untuk anak lelaki / perempuan) Option 2 – KLIK
 • CONTOH Ringkasan – KLIK

Sales Kit

 • Jadual Tinggi & Berat – KLIK
 • Jadual Tinggi & Berat (Baby Growth) – KLIK
 • Boiler Room Activity (Panduan Moderator) – KLIK
 • Boiler Room Activity (Senarai 20 Nama) – KLIK
 • Boiler Room Activity (Senarai 40 Nama) – KLIK
 • Boiler Room Activity (Appointment Sheet) – KLIK
 • Direct Approach Activity (Panduan Moderator) – KLIK
 • Referral Program Activity (Booklet) – KLIK
 • New Business Submission Checklist – KLIK

Recruitment Kit

 • Tujuh Potensi Utama Ejen Insuran / Takaful – KLIK
 • Masa & Wang – KLIK
 • 5 Tahun Akan Datang – KLIK
 • SURVEY FORM – Agency Recruitment Form – KLIK
 • Projek 100 Prospek [ P100P1]  – KLIK
 • Projek 100 Pelanggan [P100P2] – KLIK
 • Projek 100 (Rajah Pokok) – KLIK
 • Projek 10 Pelanggan – KLIK
 • New Agent Profiling – KLIK
 • New Agent Training COVER – KLIK
 • New Agent Training (NAT) Checklist – KLIK
 • New Agent Contract (NAC) Checklist – KLIK
 • New Agent Interview Application Form – KLIK
 • New Agent Online Platform – KLIK
 • 3in1 : Talent Profiling Kit – KLIK
 • 3in1 : Borang Maklum Balas – KLIK

Monitoring Kit

 • Monitoring  Vital Behaviour (VB) DailyKLIK
 • Monitoring Vital Behaviour (VB) WeeklyKLIK
 • Monitoring Vital Behaviour (VB) MonthlyKLIK
 • Monitoring Production : Sales Figure & Cases  – KLIK
 • Monitoring Recruitment : Agent Flow & Checklist – KLIK

Latihan untuk NAT (New Agent Training)

 • Modul NAT (Keseluruhan) – KLIK
 • Modul NAT (Pengisian) – KLIK
 • Modul I : Mindset – KLIK
 • Modul II : Presentation Evaluate Form – KLIK
 • Modul II : Basic Presentation Know-How & Template – KLIK
 • Modul III : Basic Knowledge SQS & Product Disclosure Sheet – KLIK
 • Modul IV : Basic Product Presentation – KLIK
 • Modul V : Basic Knowledge YLP (Your Lifestyle Profile) & Form – KLIK

Latihan untuk SAT (Senior Agent Training)

 • Prospecting – Projek 200 Prospek – KLIK
 • Prospecting – Projek 200 Recruitment – KLIK

Latihan Mobility

 • User Guide – KLIK
 • First Time Guide – KLIK

Ejen (Jangkaan Agensi pada Ejen) – Agent Expectation

 • Agent Expectation Part Time – KLIK
 • Agent Expectation Full Time – KLIK

Lain-Lain (Pembayaran)

 • Log Tuntutan & ‘Servicing – KLIK
 • Cara Pembayaran Online Sijil Takaful – KLIK
 • Cara Pembayaran melalui PruBSN Touch Sijil Takaful – KLIK
 • Pembayaran melalui PIN & PAY Kad Debit – KLIK
 • Contribution / Premium Control Sheet – KLIK
 • Contoh Surat Kebenaran (Consent Letter) – KLIK
 • Prudential Mailing Guide – KLIK

Cara-cara mendaftar peperiksaan

 • Cara-cara mendaftar PCEIA – KLIK
 • Cara-cara mendaftar TBE – KLIK

[ Nota berkaitan Peperiksaan persediaan menjadi ejen insuran / takaful ]

Pre-Contract Examination for Insurance Agent (PCEA)

 • Nota PCEIA Bahasa – KLIK
 • Nota PCEIA Inggeris – KLIK
 • Nota Ringkas PCEIA Bahasa – KLIK
 • Nota Ringkas PCEIA Inggeris – KLIK
 • Contoh Soalan PCEIA Bahasa Set A – KLIK
 • Set Jawapan PCEIA Bahasa Set A – KLIK
 • Contoh Soalan PCEIA Bahasa Set B – KLIK
 • Set Jawapan PCEIA Bahasa Set B – KLIK
 • Contoh Soalan PCEIA Inggeris Set A – KLIK
 • Set Jawapan PCEIA Inggeris Set A – KLIK
 • Contoh Soalan PCEIA Inggeris Set B – KLIK
 • Set Jawapan PCEIA Inggeris Set B – KLIK

Certificate Examination Investment-Linked Life Insurance – CEILLI

 • Nota CEILLI Bahasa – KLIK
 • Nota CEILLI Inggeris – KLIK
 • Nota Ringkas CEILLI Bahasa- Tiada
 • Nota Ringkas CEILLI Inggeris – KLIK

Takaful Basic Examination (TBE)

 • Nota Takaful TBE Bahasa – KLIK
 • Nota Takaful TBE Inggeris – KLIK
 • Contoh Soalan TBE Set 1 – KLIK
 • Contoh Soalan TBE Set 2 – KLIK
 • Contoh Soalan TBE Set 3 – KLIK
 • Contoh Soalan TBE Set 4 – KLIK

Borang berkaitan Prudential BSN Takaful Berhad

 • Borang Penukaran Ejen Servis – KLIK
 • Borang Kad Kredit / Kad Debit – KLIK
 • Borang Arahan Istimewa Penolakan Kad Debit / Kredit – KLIK
 • Borang Arahan Penolakan Melalui Komisyen – KLIK
 • Borang E-Kredit – KLIK
 • Borang Tuntutan Kemalangan – KLIK
 • Borang Tuntutan Kemalangan (Checklist) – KLIK
 • Borang Tuntutan Perubatan – KLIK
 • Borang Tuntutan Perubatan (Checklist) – KLIK
 • Borang Attending Physician Statement (Medical) – KLIK
 • Borang Attending Physician Statement (Accident) – KLIK
 • Borang Revival – KLIK
 • Borang Wasiah & Hibah / Penamaan Waris – KLIK
 • Borang Penukaran (Alteration) Maklumat – KLIK
 • Borang Laporan Obstetrics & Gynaecology – KLIK
 • Borang Permohonan Menggunakan Cek Peribadi – KLIK
 • Borang Ubahsuai (Amendment Form) – KLIK
 • Borang Tukar Alamat & No Telefon – KLIK
 • Borang Serahan (Surrender) Sijil Takaful – KLIK
 • Borang Appointment Of New Servicing Agent – KLIK
 • Borang Signature Declaration – KLIK
 • Borang Customer Due Diligence – KLIK
 • MEMO Dr’s Additional Information – KLIK

Borang berkaitan Prudential Assurance Malaysia Berhad

 • Borang Tuntutan – KLIK
 • Borang Penukaran (Alteration) Maklumat – KLIK
 • Borang Checklist untuk Manfaat Kematian – KLIK
 • Borang Medical Attendant Certificate untuk Manfaat Kematian – KLIK
 • Borang Pengeluaran Tunai & Serahan (Surrender) – KLIK
 • Borang Kad Kredit / Kad Debit – KLIK
 • Borang Auto Debit – KLIK
 • Borang ‘Signature Declaration’ – KLIK
 • Borang Laporan Obstetrics & Gynaecology – KLIK
 • Borang Revival – KLIK
 • Borang Appointment of New Servicing Agent – KLIK

Borang Lain-Lain

 • Borang Waris dihubungi untuk Kecemasan (Emergency Contact Number) – KLIK
 • Direct Approach Recruitment – KLIK
 • Policy Delivery ECN – KLIK
 • Policy Delivery Pembatalan Polisi – KLIK

Program Referrals (MFS : My Referrals System)

Akta-Akta Berkaitan

 • Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (BM) – KLIK
 • Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (EN) – KLIK
 • Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (BM) – KLIK
 • Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (EN) – KLIK
 • Akta Insuran (BM) – KLIK
 • Akta Insuran (EN) – KLIK

Financial Advisor Representative (FAR)

 • Financial Advisor Booklet – KLIK
 • Financial Advisor Guidelines Revised – KLIK