Insurans / Takaful

Anda pertama kali kenal apa itu insurans / takaful?

Ini adalah beberapa artikel sebelum anda memiliki pelan insurans / takaful sendiri.

Konsep Insurans / Takaful

 

Menentukan bajet peruntukan  / jenis pelan untuk memiliki Insurans / Takaful

 

 

Panduan / info mengenai Kad Perubatan (Kad Medikal) Insurans / Takaful

Senarai Hospital Panel

 

Manfaat Penyakit Kritikal

 

Pelan Khas

 

Simpanan di Insuran / Takaful

 

Tuntuan Insurans / Takaful

Pembahagian (Faraid / Wasiah / Hibah Bersyarat)

Cara-cara Pembayaran Takaful

 

Lain-lain

Laman Web lain-lain

 

 


Contoh PDS (Product Disclosure Sheet) / SI (Sales Illustration)

Disclaimer: 

“PDS (Product Disclosure Sheet) / SI (Sales Illustration) ini dihasilkan oleh Adib Yazid sebagai Perancang Kewangan mewakili Prudential BSN Takaful Berhad.

PDS / SI ini adalah untuk pengetahuan umum sahaja dan tidak mewakili mana-mana individual atau pihak tertentu. Ia adalah sebagai rujukan pembelajaran semata-mata. Tidak boleh dibahas, disebarkan untuk tujuan manipulasi atau salahguna.

Saya tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat salah faham dalam apa yang sudah tertera dalam PDS / SI ini. Anda dinasihatkan untuk berjumpa terus dengan wakil sah untuk mendapatkan penerangan lebih terperinci.”

Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat yang tepat mengenai pelan Prudential BSN Takaful Berhad, boleh hubungi saya secara terus:

Email: adibyazid8282@gmail.com No. Telefon / Whatsapp: 019-3660319

Sertakan maklumat berikut:

  • Nama
  • Tarikh Lahir (hari, bulan dan tahun)
  • Jantina
  • Pekerjaan
  • Status merokok (Ya / Tidak)
  • Bajet kewangan (sekiranya ada)
  • No Telefon & Email

Contoh PDS/SI Mengikut Pekerjaan

Contoh PDS/SI Mengikut Umur (Pelan Minima)