E Unit Trust – Melabur di Unit Amanah dengan Kos Yang Rendah!

e Unit Trust.jpg

Akan datang, saya akan menjelaskan apa itu E Unit Trust. Platform baru untuk pelabur-pelabur yang menggemari instrumen pelaburan Unit Amanah. Platform ini memberi peluang melabur dengan kos yang rendah iaitu 0-2% sahaja berbanding dengan melalui ejen, boleh mencecah sehingga 5.5%.

Insha Allah.

Adib Yazid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s